AN ȘCOLAR 2022-2023

DIRECTOR – PROF. SORIN BOSTAN; DIRECTOR ADJUNCT – PROF. MARIA MANUELA NECULCEA.

STOP VIOLENȚEI!

Cazurile de violență și bullying din Școala Gimnazială ”Constantin Platon” Bacău vor putea fi semnalate de către elevii afectați, părinții acestora sau cei care au fost martori la astfel de situații și la adresa de e-mail stopviolenta@sgplaton.ro, pusă la dispoziție de unitatea școlară.