Viziunea

Instituție de învățământ capabilă să ofere servicii educaționale de calitate, la standarde europene, angajată într-un dialog deschis și permanent cu partenerii educaționali și sociali. VIZIUNEA MANAGERIALĂ Activitate organizată de așa manieră încât să se creeze în școală un mediu educațional profesionist, la standarde instrucționale și morale înalte. Concertarea eforturilor pentru ca absolvenții să posede o pregătire generală bună, cunoștințe aprofundate indiferent de viitoarea carieră și crearea deprinderilor de muncă intelectuală pentru a putea învăța pe tot parcursul vieții.

Misiunea

Instituția de învățământ asigură formarea inițială de calitate a preșcolarilor și a elevilor din ciclul primar și gimnazial, oferind un start solid în educație. Școala reprezintă un mediu incluziv, sprijină nevoile fiecărui elev de a se simți sigur pe sine, de a avea șanse egale la educație și cultură. Școala promovează calitățile educabililor în vederea formării unei personalități armonioase, autonome și creative și este deschisă tuturor partenerilor ce subscriu scopurilor educației. Şcoala asigură orientarea şi consilierea elevilor privind cariera, dobândirea abilităţilor-cheie şi a deprinderilor practice de lucru necesare evoluției ulterioare şi integrării relevante în societate, conform aspiraţiilor acestora.

Constantin Platon-un dascăl luminat

Întemeietorul primei şcoli publice din Bacău, în 1839, 24 septembrie, Constantin Platon a adus în urbea noastră spiritul intelectual al Iaşiului, unde a locuit o vreme, cu familia, a învăţat şi s-a format ca personalitate culturală complexă. Cele dintâi cunoştinţe le primeşte, probabil, în familie, de la tatăl său, preot de origine greacă. După terminarea şcolii elementare, care a fost o şcoală grecească, a urmat cursurile Institutului Trei Ierarhi, ca bursier. În 1836 urmează cursurile Academiei Mihăilene, la terminarea cărora este adus de Gheorghe Asachi, pe atunci inspector şcolar în Moldova, ca profesor, director la Şcoala nr. 1 din Bacău, Citește mai mult …

Scurt istoric

Şcoala Gimnazială „Constantin Platon” – trecut şi prezent Şcoala „Constantin Platon” a inclus în anul 1980, anul din care funcţionează în actualul local, unele din cele mai vechi unităţi şcolare din zona centrală a oraşului: Şcoala Nr.1, Şcoala Nr. 2 şi Şcoala Nr. 5, devenită Şcoala Nr. 20. Din acest motiv, o descriere cronologică a acestei unităţi de învăţământ trebuie să-şi afle începutul în contextul istoric al înfiinţării primei şcoli băcăuane. Ca şi celelalte vechi târguri din Moldova, Bacăul îşi află începuturile într-o veche aşezare sătească ce exista, apărată de păduri şi de ape, la confluenţa dintre Siret şi Bistriţa[1], Citește mai mult …