Misiunea

Instituția de învățământ asigură formarea inițială de calitate a preșcolarilor și a elevilor din ciclul primar și gimnazial, oferind un start solid în educație. Școala reprezintă un mediu incluziv, sprijină nevoile fiecărui elev de a se simți sigur pe sine, de a avea șanse egale la educație și cultură. Școala promovează calitățile educabililor în vederea formării unei personalități armonioase, autonome și creative și este deschisă tuturor partenerilor ce subscriu scopurilor educației. Şcoala asigură orientarea şi consilierea elevilor privind cariera, dobândirea abilităţilor-cheie şi a deprinderilor practice de lucru necesare evoluției ulterioare şi integrării relevante în societate, conform aspiraţiilor acestora.