GALERIE FOTO

SPAȚIILE ÎN CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA ELEVII DIN CLASELE PREGĂTITOARE

Viziunea

Instituție de învățământ capabilă să ofere servicii educaționale de calitate, la standarde europene, angajată într-un dialog deschis și permanent cu partenerii educaționali și sociali. VIZIUNEA MANAGERIALĂ Activitate organizată de așa manieră încât să se creeze în școală un mediu educațional profesionist, la standarde instrucționale și morale înalte. Concertarea eforturilor pentru ca absolvenții să posede o pregătire generală bună, cunoștințe aprofundate indiferent de viitoarea carieră și crearea deprinderilor de muncă intelectuală pentru a putea învăța pe tot parcursul vieții.

Misiunea

Instituția de învățământ asigură formarea inițială de calitate a preșcolarilor și a elevilor din ciclul primar și gimnazial, oferind un start solid în educație. Școala reprezintă un mediu incluziv, sprijină nevoile fiecărui elev de a se simți sigur pe sine, de a avea șanse egale la educație și cultură. Școala promovează calitățile educabililor în vederea formării unei personalități armonioase, autonome și creative și este deschisă tuturor partenerilor ce subscriu scopurilor educației. Şcoala asigură orientarea şi consilierea elevilor privind cariera, dobândirea abilităţilor-cheie şi a deprinderilor practice de lucru necesare evoluției ulterioare şi integrării relevante în societate, conform aspiraţiilor acestora.