Viziunea

Instituție de învățământ capabilă să ofere servicii educaționale de calitate, la standarde europene, angajată într-un dialog deschis și permanent cu partenerii educaționali și sociali.

VIZIUNEA MANAGERIALĂ

Activitate organizată de așa manieră încât să se creeze în școală un mediu educațional profesionist, la standarde instrucționale și morale înalte. Concertarea eforturilor pentru ca absolvenții să posede o pregătire generală bună, cunoștințe aprofundate indiferent de viitoarea carieră și crearea deprinderilor de muncă intelectuală pentru a putea învăța pe tot parcursul vieții.