Hotărâri ale Consiliului de Administrație, an școlar 2021-2022